Bảo hành

 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA HÃNG SUNGROW

chính sách BẢO HÀNH CỦA SUNGROW

 
Sản phẩm Thời gian bảo hành chuẩn
Sản phẩm dân dụng (lên đến 1OkW)

Dòng biến tần RT Hybrid, dòng ắc-quy SBR

10 năm
Các dòng ắc-quy và biến tần hybrid khác 5 năm
Sản phẩm C&l
Dòng ST CP-50HV 2 năm
Sản phẩm dành cho điện lực
PCS * (Hệ thống chuyển đổi nguồn) 5 năm
BCP * (Bảng điều khiển ắc-quy) - không bao gồm Bộ lưu trữ điện dự phòng (UPS)
Ắc quy 2 năm
Thiết bị phụ trợ và Phụ kiện hệ thống - HVAC (Hệ thống sưởi, 2 năm thông gió và 2 năm điều hòa không khí), FFS (Hệ thống chữa cháy), EMS (Hệ thống quản lý năng lượng)
UPS (Bộ lưu trữ điện) 1 năm

* Đối với các hệ thống dùng vỏ C5, PCS và BCP sẽ có thời gian bảo hành trong 2 năm nếu sản phẩm được lắp đặt trong vòng 500 mét tính đến biển

* Đối với các hệ thống không dùng vỏ C5, PCS và BCP sẽ có thời gian trong 2 năm nếu sản phẩm được lắp đặt cách biển từ 2 đến 5 km.

  • Bảo hành sẽ bị vô hiệu nếu sản phẩm lắp đặt trong vòng 2 km ra biển.
  • Bảo hành không bao gồm các bộ phận có thể tiêu hao, chẳng hạn như (nhưng không giới hạn) cầu chì, bộ chống sét, bộ lọc, v.v.
  • Bảo hành chỉ có hiệu lực đối với các mặt hàng do SUNGROW cung cấp. Các mặt hàng của bên thứ ba hoặc bất kỳ mặt hàng nào không được cung cấp bởi SUNGROW không được nhận chế độ bảo hành này.

 

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH CHO DÒNG SẢN PHẨM ESS  PDF download icon
QUY ĐỊNH BẢO HÀNH CHO DÒNG SẢN PHẨM INVERTER PDF download icon
QUY TRÌNH BẢO HÀNH THIẾT BỊ INVERTER PDF download icon