Bảo hành

 

Phiếu điền thông tin bảo hành biến tần Sungrow

press here 1

Sau khi bạn điền yêu cầu bảo hành này, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để kiểm tra kỹ lưỡng thông tin chi tiết và khả năng bảo hành hoặc thay thế sửa chữa trước khi hoàn tất yêu cầu. Nếu bạn muốn nhận được dịch vụ nhanh hơn và muốn có thông tin trực tiếp về tình trạng hàng bảo hành của sản phẩm hiện tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (+84) 028.777.00.688 hoặc địa chỉ email cskh@xbsolar.vn