Sản phẩm

TỦ PIN LƯU TRỮ

 
Chúng tôi rất vinh dự là nhà phân phối ủy quyền cho các thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành năng lượng tái tạo. Điều này chứng tỏ khả năng, kinh nghiệm và mô hình kinh doanh của chúng tôi đã đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các nhà sản xuất.
TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 101KWH | MODEL: ST101CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 101KWH | MODEL: ST101CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 101KWH | MODEL: ST101CP-50HV
Giải pháp lưu trữ điện năng cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS), có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện năng từ 101-129kWh. Thiết kế dạng tủ ngoài trời chắc chắn cho việc vận chuyển và lắp đặt dễ dàng.
TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 106KWH | MODEL: ST106CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 106KWH | MODEL: ST106CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 106KWH | MODEL: ST106CP-50HV
Giải pháp lưu trữ điện năng cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS), có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện năng từ 101-129kWh. Thiết kế dạng tủ ngoài trời chắc chắn cho việc vận chuyển và lắp đặt dễ dàng.
TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 111KWH | MODEL: ST111CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 111KWH | MODEL: ST111CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 111KWH | MODEL: ST111CP-50HV
Giải pháp lưu trữ điện năng cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS), có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện năng từ 101-129kWh. Thiết kế dạng tủ ngoài trời chắc chắn cho việc vận chuyển và lắp đặt dễ dàng.
TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 115KWH | MODEL: ST115CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 115KWH | MODEL: ST115CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 115KWH | MODEL: ST115CP-50HV
Giải pháp lưu trữ điện năng cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS), có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện năng từ 101-129kWh. Thiết kế dạng tủ ngoài trời chắc chắn cho việc vận chuyển và lắp đặt dễ dàng.
TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 120KWH | MODEL: ST120CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 120KWH | MODEL: ST120CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 120KWH | MODEL: ST120CP-50HV
Giải pháp lưu trữ điện năng cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS), có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện năng từ 101-129kWh. Thiết kế dạng tủ ngoài trời chắc chắn cho việc vận chuyển và lắp đặt dễ dàng.
TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 124KWH | MODEL: ST124CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 124KWH | MODEL: ST124CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 124KWH | MODEL: ST124CP-50HV
Giải pháp lưu trữ điện năng cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS), có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện năng từ 101-129kWh. Thiết kế dạng tủ ngoài trời chắc chắn cho việc vận chuyển và lắp đặt dễ dàng.
TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 129KWH | MODEL: ST129CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 129KWH | MODEL: ST129CP-50HV

TỦ PIN LƯU TRỮ NGOÀI TRỜI SUNGROW 129KWH | MODEL: ST129CP-50HV
Giải pháp lưu trữ điện năng cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS), có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện năng từ 101-129kWh. Thiết kế dạng tủ ngoài trời chắc chắn cho việc vận chuyển và lắp đặt dễ dàng.