Bảo hành SUNGROW

Sungrow - Logo
Hướng dẫn chung

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Isolarcloud

Hướng dẫn ON OFF Biến Tần Inverter trên App – ISC

Hướng dẫn cài đặt điều khiển công suất Inverter từ xa qua Isolarcloud

Hướng dẫn chia sẽ dự án trên Isolarcloud

Hướng dẫn download FaulRecord

Hướng dẫn đăng ký công trình vào Isolarcloud

Hướng dẫn điều khiển công suất phát Inverter bằng Isolarcloud

Hướng dẫn đổi mã quốc gia, khu vực

Hướng dẫn kích hoạt Biến Tần Inverter 1 pha

Hướng dẫn kích hoạt Biến Tần Inverter 3 pha

Hướng dẫn mở link remote thông qua Isolarcloud

Hướng dẫn mở tính năng hiển thị hiệu suất của trạm điện

Hướng dẫn reset string bằng ứng dụng Isolarcloud

Hướng dẫn sửa lỗi cao áp biến tần 3 pha

Hướng dẫn sửa lỗi quá áp 3k, 5k, 8k3, 1 pha 

Hướng dẫn sửa lỗi quá áp, thấp áp, thấp tần số, thiếu tần số

Hướng dẫn sửa lỗi thấp áp 3k, 5k, 8k3, 1 pha

Hướng dẫn sửa lỗi thiếu áp biến tần inverter 3 pha

Hướng dẫn tắt chức năng Leakage Current

Hướng dẫn tắt Biến Tần – Inverter bằng ứng dụng Isolarcloud

Hướng dẫn thêm thiết bị vào dự án đã đăng ký trước

Hướng dẫn xem lỗi trên App

Hướng dẫn xóa thiết bị offline trong trạm điện

Hướng dẫn xử lý sản lượng phát điện ngày bằng 0

Quy trình thay thế thiết bị

Tính toán tụ bù cho hệ thống điện năng lượng mặt trời

Xử lý chuỗi PV bất thường của Inverter

Xử lý sự cố cảnh báo bất thường của PV

Xử lý sự cố rò dòng