BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

KIỂM TRA HỆ THỐNG

VỆ SINH TẤM PIN

ĐO ĐẠC BỨC XẠ

Chúng tôi là đối tác tin cậy của bạn cho công tác O&M trong các dự án năng lượng tái tạo quy mô nhỏ đến trung bình.

Kinh nghiệm của chúng tôi kết hợp với mạng lưới đối tác cho phép chúng tôi cung cấp đầy đủ các hoạt động, dịch vụ giám sát và bảo trì, bao gồm : 

  • Hoạt động hệ thống.
  • Giám sát hệ thống.
  • Bảo trì khẩn cấp.
  • Bảo trì theo lịch trình tiêu chuẩn.
  • Đào tạo.