Tủ điện AC/DC Solar Mersen 8 in 8 out (Fuse Box) | COMB-BOX8FBS

– Điện áp định mức UE = 1000V DC
– Điện áp hoạt động liên tục tối đa Umax = 1100V DC (Chỉ trong điều kiện ngắn hạn,
không có tải đầu ra hướng vào bộ biến tần)
– Dòng điện định mức trên mỗi chuỗi Inc = 9A DC
– Dòng điện tối đa trên mỗi chuỗi Inc(max) = 12,5A DC (Với phạm vi nhiệt độ giới hạn)
– Độ bảo vệ IP66
– Phạm vi nhiệt độ môi trường -20°C…+60°C (Giảm công suất trên +45°C)
– Chất liệu vỏ bảo vệ Polycarbonate với nắp trong suốt
– Kích thước (W x H x D trong mm) 560 x 380 x 180
– Bảo vệ chống sét 4 bộ bảo vệ SPD Type II, Imax (8/20μs) 40KA, Iscpv = 10kA,
tuân thủ EN 50539-11
– Chuỗi đầu vào DC
o Số lượng chuỗi: 8
o Giám sát: Không giám sát
o Bảo vệ chuỗi: 8 bộ giữ cầu chì 32A (Chỉ bảo vệ mặt dương của các chuỗi)
o Kết nối giữ cầu chì: Giữ cầu chì terminal Cage Clamp
o Cầu chì: 8 cầu chì 15A gPV 10,3×38 được lắp sẵn, tuân thủ UL 2579 và IEC 60269-6