Năng Lượng Mặt Trời XB Solar ký kết chiến lược với JA Solar trong năm 2022

Năng Lượng Mặt Trời XB Solar ký kết chiến lược với JA Solar trong năm 2022

Buổi ký kết được diễn ra tại sự kiện Future Energy 14/07/2022 được tổ chức tại Adora, Quận Tân Bình.

Năng Lượng Mặt Trời XB Solar ký kết chiến lược với JA Solar trong năm 2022

Trong buổi ký kết JA Solar bày tỏ sự vui mừng  :

  • XB Solar có mức tăng trưởng bán hàng đứng đầu tại Việt Năm
  • JA Solar còn bày tỏ mong muốn gắn kết với XB Solar để phát triển xa hơn nữa
  • JA Solar nhấn mạnh hỗ trợ đào tạo cho nhân viên mới cho XBSolar ngay khi XBSolar cần.
  • Và sẵn sàng hỗ trợ theo yêu cầu để hỗ trợ XBSolar đẩy mạnh các sản phẩm ra thị trường Việt Nam

Năng Lượng Mặt Trời XB Solar ký kết chiến lược với JA Solar trong năm 2022

Sau buổi ký kết diễn ra, lãnh đạo các bên bày tỏ sự vui mừng cho đôi bên kỳ vọng phát triển lớn mạnh hơn nữa trong tương lai gần.