THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG WIFI V312 Sungrow

(Wi-Fi Communication Module) mới 100%

Tính năng: Module truyền thông sử dụng kết nối Wi-Fi

Số lượng thiết bị được hỗ trợ 1
Truyền thông RS485: 1 port

2,4 GHz 802,11 b / g / n

Nguồn cấp 5 VDC
Cấp độ bảo vệ IP65
Kiểu kết nối Gắn / cắm